Harmonie Pro Musica

Groepsfoto Harmonie 2011

Ruim 25 jaar geleden werd in Nederweert-Eind de muziekvereniging "Orginal D'Ind-jse Dörpsmuzikanten" opgericht. In de eerste jaren maakte deze blaaskapel vooral muziek rondom het carnavalsgebeuren in Nederweert-Eind. Na enkele jaren ging de kapel zich steeds meer toeleggen op de Egerländermuziek. De kapel was altijd volop bezig met de jeugd. De volgende stap was dan ook het oprichten van een jeugdkapel. Dit werd in 1988 gerealiseerd. Het aantrekken en opleiden van jeugd is voor elke muziekvereniging van groot belang, immers "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst".
Deze ontwikkelingen binnen onze vereniging brachten echter ook problemen met zich mee. De doorstroom van de jeugd naar de kapel was niet altijd mogelijk. Het aantal plaatsen bij de kapel was beperkt. Vooral ten aanzien van het soort instrument dat bespeeld kon worden waren onvoldoende mogelijkheden aanwezig. Verder was het moeilijk jeugdleden in de kapel te plaatsen in verband met het niveau en het genre muziek. Bovendien wordt het aantal opleidingsplaatsen, dat door de gemeente gesubsidieerd wordt, vastgesteld op basis van het aantal leden van de vereniging. Door de geringe omvang van de vereniging hadden we maar een beperkt aantal plaatsen ter beschikking. Kortom, muzikaal talent uit Nederweert-Eind kon zich binnen onze vereniging onvoldoende ontwikkelen. Dit had tot gevolg dat de jeugd naar andere muziekverenigingen buiten het eigen dorp moest uitwijken, of erger nog, dat ze stopten met muziek maken.
Voor de vereniging was dat de reden om te kiezen voor een andere opzet. Het oprichten van een harmonieorkest bleek een vanzelfsprekende stap. Een harmonie geeft voldoende muzikale mogelijkheden voor jong en oud. Het aantal muzikanten vormt geen belemmering en de instrumentkeuze is groter. Op deze manier kunnen meer mensen bij de vereniging betrokken worden.
Medio 1995 is het stappenplan opgezet, waarin de plannen voor het oprichten en in stand houden van een harmonie uitgewerkt werden.


Een oude foto van de harmonie

Dat muziek voor de inwoners van Nederweert-Eind belangrijk is werd duidelijk door de grote vraag en toeloop naar de vereniging. Het aantal leden bij de opstart van het harmonieorkest, op 4 september 1997, was dan ook ruimschoots boven verwachting. In april 1999 heeft de vereniging de naam 'Harmonie Pro Musica' gekregen, bedacht door Karel Poell.

Als eerste dirigent van onze harmonie werd Meggie Stijns benoemd. Zij heeft de harmonie gedurende 3 jaren gedirigeerd en werd in september 2000 opgevolgd door Ester Alofs. Ester was een jonge, dynamische dirigent, die de harmonie op een fantastische manier wist voort te zetten. In januari 2007 werd Paul Koolen de dirigent en hij wist de harmonie muzikaal naar een hoger niveau te brengen. Paul gaf op zijn beurt in mei 2010 het dirigeerstokje weer door aan Michèl Smeets, in januari 2014 opgevolgd door Stefan Arits. Sinds december 2016 stond de harmonie onder leiding van Roger Cobben welke in 2024 werd opgevolgd door een nieuwe dirigent.

Door de ontwikkelingen en de vele uiteenlopende acties heeft harmonie Pro Musica niet alleen muzikaal maar ook cultureel een belangrijke plaats in Nederweert-Eind verworven. Een reden temeer om door te gaan op de ingeslagen weg. De oprichting van de harmonie bleek een schot in de roos te zijn. Zeker de behaalde eerste prijs tijdens het Bondsconcours in oktober 2002 en het limburgs kampioenschap in 2004 is ervaren als een kroon op het werk van iedereen die zich voor onze harmonie heeft ingezet. Dirigent, bestuursleden, muzikanten, ouders en sponsoren mogen met trots dit zien als een prestatie die ook in de Limburgse muziekwereld het nodige respect heeft afgedwongen.