Lid worden

Ben jij op zoek naar een leuke invulling van je donderdagavond, hou je van muziek maken en ben je niet vies van gezelligheid? Zoek je een leuk orkest waar je die theorie eindelijk in praktijk kan brengen? Kom dan eens een avond langs bij ons!

De repetities zijn voor iedereen toegankelijk en vinden iedere donderdagavond plaats in Zaal Smolenaers.
Na de repetities is er tijd voor een drankje. Naast onze concerten organiseren wij ook leuke activiteiten, zoals o.a. seizoensafsluitingen.

Moet je het muziek maken nog leren, dan kun je les gaan volgen op de muziekschool Rick. De harmonie betaalt een gedeelte van het lesgeld. Daarnaast krijg je een instrument van de harmonie in bruikleen.

Wij ontmoeten graag gemotiveerde, enthousiaste muzikanten voor de harmonie, de jeugdharmonie en voor de drumband…… waar wacht je nog op? We zien je graag komen!

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat door contact op te nemen via info@harmoniepromusica.nl.


Het verenigingsjaar/lidmaatschap loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Ieder lid heeft de plicht om:

 • alle repetities te bezoeken
 • zich bij verhindering tijdig af te melden
 • zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de vereniging
 • medewerking te verlenen aan activiteiten
 • meerderheidsbesluiten te respecteren
 • contributie (inclusief onderhoudskosten instrumenten en uniformen) te betalen

Het lidmaatschap eindigt door:

 • opzegging door het lid (ouders/verzorgers)
 • opzegging door de vereniging
 • royement (dit kan geschieden bij stemming tijdens een ledenvergadering, bij 2/3 meerderheid van de geldige stemmen).
 • overlijden

Hoe te handelen bij beëindigen lidmaatschap:

 •  Afmeldformulier volledig invullen en vóór 1 augustus inleveren bij het secretariaat.
 • Het uniform (gestoomd), het instrument, muziekmap, pepiter, enz inleveren bij Jan Beerens, eveneens vóór 1 augustus.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele muziekjaar verschuldigd.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
Worden de eigendommen van de harmonie na 1 augustus ingeleverd dan blijft contributie verschuldigd t/m de maand van inleveren.