Opleidingen

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

AMV is een eenjarige opleiding waarin de kinderen van alles leren wat te maken heeft met muziek, zoals het lezen van noten en het tikken van ritmes. Maar natuurlijk is het nog veel leuker om het geleerde ook in praktijk te brengen, dus leren ze ook blokfluit spelen! De kinderen krijgen een half uur per week les in groepjes van 5 à 6 personen.Het verdient aanbeveling dat de kinderen kunnen lezen, zodat de tekst in het lesboek gemakkelijker begrepen wordt en de kinderen ook zelf iets op kunnen schrijven.

Op het einde van het lesjaar worden de kinderen uitgenodigd door de harmonie om eens naar een repetitie van de jeugdharmonie te komen luisteren. Daarbij kunnen ze kennis maken met de instrumenten die in een harmonie voorkomen en zelf enkele instrumenten bespelen.Als het kind er aan toe is wordt er aan de hand van de eigen voorkeur en in samenspraak met de dirigent een instrument gekozen.
Na de AMV-lessen kan de muziekopleiding vervolgd worden bij RICK (Rick Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie).

Wilt u meer informatie over de AMV-lessen of heeft u vragen, neem dan contact op met ons secretariaat via info@harmoniepromusica.nl.

 

Instrumentale opleidingen bij RICK

De vereniging stelt ieder lid in de gelegenheid om zich muzikaal te ontwikkelen op een instrument dat past binnen de harmonie. De instrumentale opleiding bestaat uit een primaire opleiding (A- en B-fase) en een vervolgopleiding, waarin er onderscheid wordt gemaakt in de leerrichting (C- en D-fase) en de breedterichting.

Primaire opleiding:
De A-fase duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar en de B-fase 2 jaar. Een cursusjaar loopt van juli t/m juni (gelijk aan het schooljaar).
In de primaire fases is het mogelijk dat er in groepjes les wordt gegeven.

Vervolgopleiding:
Leerrichting: in de leerrichting is het verplicht elke 2 jaar een examen af te leggen.
Breedterichting: in de breedterichting worden geen examens afgenomen en wordt de lesinhoud in overleg met de leerling bepaald.
Talentenklas: zeer getalenteerde leerlingen kunnen, na het behalen van het A-diploma, in aanmerking komen voor de talentenklas, waarvoor op jaarbasis op de muziekschool enkele plaatsen beschikbaar zijn. Voor deze richting geldt een aanvangsfase van 30 minuten per leerling. Om voor deze studierichting in aanmerking te komen zal de leerling een aantal muziekwerken moeten voorspelen voor een daartoe samengestelde commissie.

Na het behalen van het B-diploma is er vanuit de vereniging geen verplichting om verder te gaan met de instrumentale opleiding.

Contact muziekdocenten:
Er is regelmatig overleg tussen de vereniging en de verschillende muziekdocenten vof met de hafa-coördinator van de streekmuziekschool Weert, over o.a. de vorderingen van leerlingen. Het is van groot belang dat leden of ouders van leden de contactpersoon op de hoogte houden over de gang van zaken, zeker in geval van problemen tussen leerling en muziekdocent.

Lesmateriaal:

De lesboeken die men voor de muziekopleiding nodig heeft, worden door de harmonie ter beschikking gesteld. De boeken zijn verkrijgbaar bij Truus Nies.
Nadat men het boek uit heeft, of na stoppen met de opleiding, dienen de lesboeken weer bij Truus ingeleverd te worden.

Contactpersoon muziekdocenten: Ellen van Lierop - Palmen