Jubileumjaar

Verbinding is hetgeen ons samenbracht in 1997

Verbinding is hetgeen ons in 2022 de toekomst zal brengen

Van kapel “Orginal D'Ind-jse Dörpsmuzikanten” naar harmonie “Pro Musica”. Hoe is dat gekomen? En wat is er allemaal voor gedaan? Onze trouwe leden Thieu Vaes en Jan Beerens hebben mooie herinneringen opgehaald. Wat was de aanleiding voor de oprichting van een harmonie? Het was in 1995 en 1996 dat het aantal aanmeldingen van jeugdleden bij de toenmalige kapel een enorme opmars maakte. Het waren er zoveel dat het nodig was om het een en ander te veranderen om de jeugd zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Er werd besloten om een harmonie op te richten om op die manier de jeugd in Eind te kunnen ondersteunen zich muzikaal te ontwikkelen. De toenmalige voorzitter van de kapel Thieu Vaes en lid van de kapel Jan Beerens herinneren het zich als een grote opdracht om de nieuwe vereniging op te richten. Hoe is de oprichting gerealiseerd? In 1996 werd er begonnen met de eerste muzieklessen en in 1997 werd de vereniging officieel opgericht. Voor de muzieklessen waren instrumenten nodig. Helaas was dat een te grote investering om zelf te bekostigen. Er werden allerlei acties op touw gezet om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, zoals de oud ijzeractie, de oliebollenactie en de Paaseierenactie die tot op heden nog altijd zeer waardevol zijn voor de vereniging. Naast de acties werden de Rabobank en fondsen benaderd en werd de inwoners van Eind om een gunst gevraagd. Mr. Martin René (Bob) Schreurs (Philomenahoeve) steunde met het eigen vermogen fonds in die tijd culturele en muzikale ontwikkelingen. Zo heeft hij ook de harmonie bijzonder goed geholpen met een lening die later voor een deel is omgezet in een gift. Enkele jaren later, in 2004, is de harmonie verrijkt met een vaandel. Dit vaandel werd geschonken door het damescomité en de financiële middelen zijn deels geschonken door de heer Egbert Raatjes uit Weert. Tot op heden zijn we onze huidige sponsoren en sponsoren uit het verleden dankbaar voor de financiële ondersteuning voor onze vereniging. Bij de oprichting waren meerdere leden en oudleden betrokken. Wim Palmen was mede oprichter van de vereniging. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiële middelen van de harmonie, door in gesprek te gaan met de bank, fondsen, bonden etc. Wim is altijd trouw bestuurslid gebleven van 1980 tot 2004. Jan Vaes is ook een van de leden die er vanaf het begin bij is. Hij is inmiddels het oudste lid en ook zijn kleinzoon Boaz maakt inmiddels met veel plezier muziek bij de jeugd. Jullie maakten met de kapel ook carnavalsmuziek. Hoe is dat verder gegaan? Een aantal leden van de kapel “Orginal D'Ind-jse Dörpsmuzikanten” maakten in het carnavalsseizoen samen muziek onder de naam Brökblaozers. Ook na de oprichting van de harmonie bleef deze club actief als onderdeel van de vereniging. In 2012 werd Blaoskracht 11 opgericht door leden en niet-leden van de harmonie en stopte het bestaan van de Brökblaozers.