Uniformen commissie

De uniformencommissie is verantwoordelijk voor:

- Beheren van de uniformen en zorgen dat ieder spelend lid over een passend uniform beschikt.
- Toezicht houden op de kleding tijdens uitvoeringen (schoenen, kousen, knopen)

Jaarlijks wordt een pasavond georganiseerd, waarop leden waarvan het uniform niet meer past of nieuwe leden terecht kunnen voor passend uniform.


Leden:
Truus Nies
Toos Verdonschot

 

Reglement uniform:

  • Het uniform is en blijft eigendom van de vereniging.
  • Het uniform wordt in bruikleen gegeven aan een musicerend lid dan wel bestuurlid. Het lid ontvangt slechts gebruiksrecht voor de duur van zijn/haar lidmaatschap.
  • De vereniging stelt een uniform beschikbaar dat bestaat uit een blouson, pantalon en T-shirt met logo. Het T-shirt dient onder de blouson gedragen te worden.
  • Aanpassingen aan het uniform worden geregeld door de vereniging. Hiertoe dient het lid contact op te nemen met Truus Nies tel. 633984.
  • Onder het uniform dient ieder lid eigen zwarte schoenen (geen sportschoenen) en eigen zwarte sokken (of voor de dames zwarte pantykousen) te dragen. Onder zwarte schoenen en sokken wordt verstaan: volledig zwart; geen gekleurde stiksels, emblemen of opdrukken en dergelijke.
  • Ieder lid dient zorgvuldig om te gaan met het uniform. Bij beschadiging of vernieling door onzorgvuldig gebruik of bij vermissing, worden de kosten in rekening gebracht bij het lid.
  • Ieder lid dient zorg te dragen voor een schoon en  gekleed uniform. De uniformen mogen niet zelf gewassen worden. De uniformen dienen chemisch gereinigd te worden bij stomerij Bollen te Nederweert. De reinigingskosten zijn voor rekening van het lid.
  • Indien een lid een ander uniform krijgt omdat het te klein is, hoeft het uniform dat ingeleverd wordt niet gestoomd te worden. Het ‘nieuwe’ uniform dat gedragen gaat worden, mag op eigen kosten gestoomd worden. 
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid het uniform binnen 30 dagen gereinigd   terug te bezorgen bij de uniformencommissie. Er dient een bewijs van reiniging te worden bijgevoegd. Indien blijkt dat het uniform niet gereinigd is, worden de reinigingskosten alsnog in rekening gebracht bij het lid.