Verzekering

Verzekering

De vereniging stelt instrumenten voor haar leden beschikbaar. Al deze instrumenten zijn verzekerd in een kostbaarhedenverzekering van de vereniging. Leden hoeven daar zelf niets meer voor te regelen. De premie hiervan is redelijk hoog en is afhankelijk van de totale waarde van de instrumenten en het aantal schademeldingen.

Leden die zelf een instrument in eigendom hebben en dit bij de harmonie of drumband gebruiken, kunnen dat op de polis van de vereniging verzekeren. Neem daarover contact op met de penningmeester.

Reparaties

Voor reparaties hebben we vaste adressen. Het is niet toegestaan op eigen initiatief het instrument te laten repareren of dat zelf te doen. Wanneer het instrument niet in orde is, kan contact worden opgenomen met Jan Beerens.
Indien een instrument wordt ontvreemd of vernield dient direct gemeld te worden bij de penningmeester. Schade ten gevolge van onzorgvuldig gebruik of door nalatigheid zal in rekening worden gebracht bij het betreffende lid.

Instrumentenbeheer is belegt bij Jan Beerens.