Activiteiten commissie

De activiteitencommissie heeft als doel het bedenken, opzetten, uitvoeren en begeleiden van diverse activiteiten in het kader van zowel ontspannende als onderhoudende bezigheden met en zonder een muzikale achtergrond. Leden van de harmonie kunnen voorstellen voor activiteiten alleen inbrengen via activiteitencommissieleden.

Leden activiteitencommissie:

Tiny Linders (voorzitter)
Johan Dings
Birte Waulthers
Ilse Hoeben
Lotte Meeuws

 

De werkcommissie heeft als doel te ondersteunen bij diverse acties die door de harmonie worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de oud-ijzer actie, beheer fietsenstalling tijdens Festeynder, enz.

Leden werkcommissie:

Tjeu Vaes
Wiel Gielen