Muziekcommissie

De muziekcommissie heeft als doel het organiseren en begeleiden van muzikale activiteiten. Zij dient constructief mee te denken en te praten over de samenstelling van het repertoire. Zij zorgt voor de verdeling van de partijen en beheert het archief van muziekstukken. Zij attendeert op concerten of uitvoeringen. Hiermee wordt niet bedoeld het zelfstandig oordelen over al dan niet deelnemen. Verder heeft deze commissie de zorg over de instroom van nieuwe muzikanten naar de jeugdharmonie en de doorstroom vanuit de jeugdharmonie naar de harmonie. De dirigent draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft in bovenstaande een doorslaggevende stem.

Leden:
Roger Cobben (dirigent en voorzitter)
Ellen Palmen (secretaris)
Ester de Win
Fleur Stultiens
Yanick Douven
Toos Verdonschot